Langbane

Her skydes der med riffel på henholdsvis 50meter samt på 200meter. Ved særlige skydninger kan afstandene dog variere.

Foreningens skydninger foregår henholdsvis på Københavns skyttecenter på Kalvebod og på banerne under Amagerhallen i Tårnby.

På Kalvebod skydes der hele året. I sommerhalvåret skydes der onsdag aften og lørdag formiddag. I vinterhalvåret dog kun om lørdagen.

I Amagerhallen skydes der i vinterhalvåret onsdag og torsdag aften


Kortbane

Denne aktivitet foregår henholdsvis på Kalvebod og i Amagerhallen.
Indendørs skydes der med riffel og pistol på 15meter. Udendørs skydes der som hovedregel med pistol på 25meter.

Foreningens skydninger foregår henholdsvis på Københavns skyttecenter på Kalvebod og på banerne under Amagerhallen i Tårnby.

På Kalvebod skydes der hele året. I sommerhalvåret skydes der onsdag aften og lørdag formiddag. I vinterhalvåret dog kun om lørdagen.

I Amagerhallen skydes der i vinterhalvåret onsdag og torsdag aften


Fugleskydning

Foreningen har hvert år en tilbagevenden "Fugleskydning" som er en gammel tradition. Denne skydning har mere karakter socialt samvær for hele familien, og der skydes mod en opsat træfugl. Man køber et eller flere nummererede lodder og før hver skud råbes ens nummer og navn op. Man kan selv vælge at skyde, men det er som regel børnene der skyder de fleste skud denne dag. Nedskydning af vinger, hoved og bryst, udløser mange fine præmier til dem der har de opråbte lodder. Brystpladen på fuglen er det sidste der skydes ned og den person hvis nummer der råbes op før dette sidste skud, bliver fuglekonge. Efterfølgende er der præmieoverrækkelse og spisning i klubhuset. Dagen starter altid med at sidste års fuglekonge er vært ved morgenbordet inden fugleskydningen starter.


Vinterterræn

Denne skydning afholdes på Kalvebod, og kører over flere lørdage i vinterhalvåret og er et populært tilløbsstykke. Der skydes i hold som afsendes med et passende tidsinterval. Her tæller både holdresultatet og skyttens personlige resultater som sammentælles over alle vinterens skydninger. Vinterterrænskydningen er kendetegnet ved at der skydes på tid på forskellige afstande og forskellige mål. Vinterterrænskydningen afsluttes altid med præmieoverrækkelse og fællesspisning efter årets sidste skydning.


Andre skydninger

Der er mulighed for at tilmelde sig mange andre skydninger end dem der arrangeres på Kalvebod. Der er et vælg af terrænskydninger både med pistol og gevær på andre skydebaner spredt ud over hele landet. På De danske Skytteforeningers hjemmeside kan du se hvornår der arrangeres stævner og konkurrencer. Under "Links", trykker du på www.skytten.dk. Foreningen stiller også en gang i mellem med et hold til nogen af disse stævner.


Kurser

Der er et utal af muligheder for at uddanne sig som leder og træner i De Danske skytteforeninger. Der afholdes også kurser så man kan udvikle sig eget talent i netop den aktivitet man selv foretrækker. Gå ind på "Skyttens" hjemmeside, her finder du alt hvad der er af muligheder for kursusvirksomhed når man er skytte.