Artikler

I disse dage behandler Folketinget et kontroversielt forslag, der knytter helbredsoplysninger til våbentilladelser. Et forslag der risikerer at udelukke alle personer med en psykisk diagnose eller lidelser fra skydesporten.
Nyt lovforslag kan gøre, at Emma ikke længere må have sin pistol – og at hun må stoppe med den skydesport, hun elsker;
Den seneste store medlemsdata undersøgelse fra DIF viser at ca. 7 % at medlemmerne i de danske skytteforeninger har en psykisk lidelse eller diagnose.
Skydesportens Soldaterprojekt er for alle skadede veteraner. Projektet skal bidrage til, at psykisk og fysisk sårede veteraner inspireres og støttes til at finde tilbage til et selvstændigt og mere meningsfyldt liv.
Hvert år bliver der stjålet våben fra private våbenejere, og derfor er det vigtigt, at du opbevarer og håndterer dine våben forsvarligt.